KOMORA NORMOBARYCZNA A AUTYZM

Tlenoterapia a autyzm

Autyzm to przypadłość, która zaliczana jest do grupy symptomów zwanych wycofaniem, czyli unikaniem kontaktu ze światem zewnętrznym – z ludźmi i otoczeniem.

Wczesna diagnoza i wdrożenie odpowiedniego postępowania terapeutycznego może prowadzić do poprawy funkcjonowania osoby z autyzmem. Jednak autyzm zostaje z człowiekiem do końca życia, nie ma możliwości, by „cofnąć” to zaburzenie lub wyleczyć całkowicie. U niektórych, w efekcie prowadzonej terapii, objawy autyzmu stają się dyskretne i osłabione.

Większa ilość tlenu pozytywnie stymuluje mózg dziecka, odżywiając komórki nerwowe i tym samym pobudzając określone części mózgu do pracy.

Tlenoterapia w komorze normobarycznej a poprawa stanu zdrowia u osób z autyzmem

Liczne badania kliniczne tlenoterapii na dzieciach ze zdiagnozowanym autyzmem stwierdziły poprawę stanu zdrowia pacjentów. Poprawia się koncentracja i zdolności poznawcze, polepsza kontakt wzrokowy, obniża poziom stresu i poprawia jakość snu.

 

Dowody naukowe wpływu komory normobarycznej na osoby z autyzmem

 

Lekarze, którzy badali wpływ hiperbarii (dotyczy to więc też komór normobarycznych) na dzieciach chorych na autyzm wykazał, że tlenoterapia hiperbaryczna poprawiła jakość życia jego pacjentów.

62 dzieci w wieku do 7 lat umieszczane zostały w dwóch oddzielnych komorach hiperbarycznych, gdzie panowały zupełnie różne warunki badawcze. Pierwsza grupa przez 40 godzin leczona była tlenem o ciśnieniu o 30% wyższym, niż atmosferyczne. Druga grupa z kolei w tym samym czasie wdychała tlen o ciśnieniu o 3% wyższym, niż atmosferyczne. Po 40 godzinach zabiegów odnotowano znaczne różnice pomiędzy dziećmi z pierwszej i drugiej grupy. Aż 30 proc. badanych z pierwszej grupy wykazało poprawę w komunikacji i kontakcie wzrokowym. Polepszył się również poziom samokontroli. Finalnie poprawa nastąpiła u 80 proc. dzieci z pierwszej i 38 proc. z drugiej grupy.

Bibliografia:

https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2431-9-21

Zapraszamy na sesje tlenoterapii do naszej komory Normo Life.  

Sprawdź cennik i zarejestruj się na wizytę.

Normo Life, ul. Wilanowska 50a, Konstancin Jeziorna ( 8km od Warszawy), tel. 721 887 887