BEZPIECZEŃSTWO KOMORY NORMOBARYCZNEJ

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Komora normobaryczna spełnia wymagania krajowe pod względem p. poż, budowlanym i niskonapięciowym, posiada nadany znak. Komora jest kompletnie wyposażona i posiada certyfikat CE. 

PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA

 

Projektowanie i nadzór odbywa się zgodnie z zatwierdzonym systemem ISO 9001 nadzorowanym przez UDT Cert. Badania i technologia jest zgodna z normami europejskimi.

Najnowsze technologie produkcyjne zbiorników oparte na wieloletnim doświadczeniu i kompetencji pracowników uczestniczących w procesie produkcyjnym począwszy od działu inżynieryjnego poprzez logistykę, kontrole jakości i produkcję, są gwarantem najwyższej jakości produkowanych komór normobarycznych.