Jak wygląda sesja w komorze normobarycznej Normolife w czasie epidemii? (Polish/English)

Aktualizacja: cze 2

What does the session in the Normolife chamber look like during an epidemic?


Zapraszamy na sesje terapii tlenowej do komory normobarycznej Normolife mimo epidemii. Wprowadziliśmy środki ostrożności i zmieniliśmy organizację pracy.


We invite you for oxygen therapy sessions to the Normolife chamber despite the epidemic. We have introduced precautions and changed the organization of work.Jak wygląda sesja w komorze normobarycznej w czasie

epidemii?


What does the session in the normobaric chamber look like in time epidemic?


W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie wprowadziliśmy

zmiany organizacyjne w Normolife:


Due to the epidemiological situation in the country and the world we have introduced organizational changes in Normolife:


W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz zdrowie personelu obowiązuje limit osób, które mogą wziąć udział w sesji normobarycznej.


In the interests of your safety and health of personnel, there is a limit on the number of people who can participate in a normobaric session.

Aby wziąć udział w terapii tlenowej, należy zadzwonić pod numer tel. 721887887 najpóźniej dzień przed sesją i umówić się na konkretną godzinę. Po rejestracji zapraszamy do komory normobarycznej 10-15 minut przed planowaną terapią

– ul. Wilanowska 50a w Konstancinie Jeziornej.


To take part in oxygen therapy, call 721887887 at the latest the day before the session and arrange a specific time. After registration, we invite you to the normobaric chamber 10-15 minutes before the planned therapy - street Wilanowska 50a in Konstancin Jeziorna.

Przywita Państwa personel w maseczkach i rękawiczkach.


You will be welcomed by staff in masks and gloves.Po każdej sesji dezynfekujemy śluzę, komorę normobaryczną, recepcję i łazienkę.


After each session, we disinfect the lock, normobaric chamber, reception and bathroom.Warto podkreślić, że w naszej komorze działa system dekontaminacji DOPAIR, który usuwa i zabija wirusy i bakterie w 99.95%. Terapia w naszej komorze jest bezpieczna i nie zarazisz się. Więcej informacji o dekontaminacji znajdziecie Państwo tutaj - https://www.normolife.com/dekontaminacja


It is worth noting that the DOPAIR decontamination system works in our chamber, which removes and kills viruses and bacteria in 99.95%. Therapy in our chamber is safe and you won't get infected. More information about decontamination can be found here - https://www.normolife.com/dekontaminacja?lang=enW tym trudnym okresie epidemii tym bardziej powinniśmy zatroszczyć się o swoje

zdrowie – tak samo psychiczne, jak i fizyczne. Dlatego pozostajemy otwarci i

zapraszamy na sesje terapii tlenowej.Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku i Instagramie, gdzie znajdziecie wszystkie najświeższe informacje o komorze Normolife

In this difficult period of the epidemic, we should take care of ourselves health - both mental and physical. That is why we remain open and Welcome to oxygen therapy sessions. We invite you to follow our profile on Facebook and Instagram, where you will find all the latest information about the Normolife chamber0 wyświetlenia