Wzmocnij swoją odporność przeciwko bakteriom i wirusom (Polish/English)

Aktualizacja: cze 2

Strengthen your immunity against bacteria and viruses


Komora normobaryczna Normo Life, nie tylko wspomaga leczenie wielu schorzeń, ale także wzmacnia odporność organizmu na bakterie i wirusy.

zwiększa sie liczba zachorowań na grypę oraz inne choroby górnychi dolnych dróg oddechowych na które narażone w szczególności są dzieci i osoby starsze. Aby cieszyć się dobrym zdrowiem lub łagodnie przechodzić okresy gorszego samopoczucia, warto zawczasu wzmocnić odporność swojego organizmu.


The Normo Life normobaric chamber not only supports the treatment of many diseases, but also strengthens the body's resistance to bacteria and viruses. the number of cases of influenza and other diseases of the upper and lower respiratory tract is increasing, to which children and the elderly are particularly exposed. To enjoy good health or gently undergo periods of malaise, it is worth to strengthen your body's resistance in advance.

Tlen to życie i zdrowie


Oxygen is life and health

W komorze ciśnieniowej Normo Life znajduje się specjalna mieszanka powietrza, w której jest nawet do 40 proc. tlenu, a więc niemal dwukrotnie więcej niż w warunkach naturalnych. Wchłanianie tlenu do komórek umożliwia bezpieczna zawartość dwutlenku węgla, dochodząca do 1,9 proc oraz podniesione do 1500 hPa ciśnienie. Tlenoterapia (zaleca się 10 sesji po dwie godziny każda) stanowi świetną profilaktykę przed chorobami, ponieważ wzmacnia odporność. Dzięki niej dotleniane są komórki tworzące układ immunologiczny, organizm ma więcej siły do zwalczania zakażeń i jest w stanie skuteczniej przeciwstawić się wszelkim wirusom i bakteriom.


The Normo Life pressure chamber has a special air mixture that contains up to 40 percent. oxygen, which is almost twice as much as in natural conditions. Oxygen absorption into the cells enables safe carbon dioxide content, reaching up to 1.9% and pressure up to 1500 hPa. Oxygen therapy (10 sessions of two hours each are recommended) is a great prevention against diseases because it strengthens immunity. Thanks to it, cells forming the immune system are oxygenated, the body has more strength to fight infections and is able to more effectively resist all viruses and bacteria.
Co więcej, w rozwoju wielu chorób istotną rolę odgrywają bakterie beztlenowe. Dostarczony tlen działa na nie toksycznie i w znaczny sposób ograniczamy ich szkodliwe działanie.


What's more, anaerobic bacteria play an important role in the development of many diseases. The oxygen supplied is toxic to them and we significantly reduce their harmful effects.

Prozdrowotny wodór


Healthy hydrogen

Znajdująca się w komorze mieszanka powietrza jest również dodatkowo wzbogacona w wodór, którego jest nawet do 20 tys. razy więcej niż w środowisku naturalnym. Okazuje się, że takie stężenie ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Oddziałuje on na komórki, będąc silnym antyoksydantem i mając właściwości przeciwzapalne. Dzięki temu życie komórek wydłuża się. Ponadto wspiera zdrowie jelit, łagodzi reakcje alergiczne i pomaga pozbyć się szkodliwych substancji z organizmu. Dzięki zwiększonej zawartości wodoru automatycznie zwiększa się zdolność organizmu do walki z infekcjami, które wywołał wirus czy bakteria.


The air mixture in the chamber is also enriched with hydrogen, which is up to 20 thousand. times more than in the wild. It turns out that this concentration has a positive effect on our health. It acts on cells, being a powerful antioxidant and having anti-inflammatory properties. Thanks to this, cell life is prolonged. In addition, it supports intestinal health, relieves allergic reactions and helps get rid of harmful substances from the body. Due to the increased content of hydrogen, the body's ability to fight infections caused by a virus or bacteria automatically increases.

Przyjemne i bezpieczne seanse


Pleasant and safe sessions


Proces natleniania w komorze normobaryczne Normo Life jest całkowicie bezpieczny dla dzieci i dorosłych. Komora posiada wszystkie niezbędne certyfikaty. Ponadto w środku znajduje się urządzenie do dekontaminacji powietrza, które eliminuje wszystkie drobnoustroje. Dzięki temu nie ma ryzyka zarażenia się bakteriami czy wirusami. Przebywające w komorze Normo Life osoby mogą korzystać z wody Red-Ox, która została nasycona cząsteczkami wodoru. Unicestwia on niebezpieczne dla organizmu wolne rodniki, usuwa toksyny i zasila komórki energią.


The oxygenation process in the Normo Life normobaric chamber is completely safe for children and adults. The chamber has all the necessary certificates. In addition, there is an air decontamination device inside that eliminates all microorganisms. Thanks to this, there is no risk of catching bacteria or viruses. People in the Normo Life chamber can use Red-Ox water, which has been saturated with hydrogen molecules. It destroys free radicals dangerous for the body, removes toxins and supplies cells with energy.

Otwarta siedem dni w tygodniu


Open seven days a week


Komora normobaryczna Normo Life w Konstancinie-Jeziornie jest otwarta od poniedziałku do niedzieli w godz. 9-21.

Sesje odbywają się co dwie godziny, a więc w ciągu dnia jest ich 6. Cena za 10 wejść wynosi 1000 zł w opcji standard i 1500 zł w opcji VIP. Do końca czerwca obowiązuje promocja na karnety - otrzymuje się dodatkowo 3 sesje gratis!


The Normo Life Normobaric chamber in Konstancin-Jeziorna is open from Monday to Sunday between 9-21. The sessions take place every two hours, so there are 6 during the day. The price for 10 entries is 1000 PLN in the standard option and 1500 PLN in the VIP option. Ticket promotion is valid until the end of June - you get an additional 3 sessions for free!


0 wyświetlenia